Jobcoaching

Nine Star Ki loopbaantraject

Voordat ik ga vertellen hoe de 5 elementen gebruikt kunnen worden bij loopbaanadvies en vitaliteit op de werkvloer, is het belangrijk om te weten hoe de arbeidsmarkt de laatste jaren veranderd is en wat de gevolgen hiervan zijn op de werkvloer. Voorheen gaven vaste contracten zekerheid. Veel mensen hadden een baan “voor het leven”, tegenwoordig is het een loopbaan waar je leven lang alertheid en aanpassingsvermogen gevraagd wordt. Tegenwoordig krijgen werknemers niet zomaar meer een vast contract. Tijdelijke contracten worden eindeloos verlengd en sommige werkgevers zijn heel erg creatief om onder hun verplichtingen uit te komen. Voor specifieke werkzaamheden wordt vaak tijdelijk ingehuurd. Voor het bedrijf interessant, omdat er een specialist op de functie zit. Voor de werknemer een nadeel, omdat er geen gevarieerd werk overblijft.

Deze veranderende economie vraagt om flexibiliteit van het bedrijf, maar ook van de medewerker. Er worden flexibele, vitale medewerkers gevraagd met zelfinzicht, eigen verantwoordelijkheid die zelf regie nemen. Het is van belang dat de werknemer continue zorgt dat hij inzetbaar is en aantrekkelijk (lees: uniek) blijft voor de arbeidsmarkt. Hier heeft hij voldoende zelfkennis nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. Dit vraagt continue reflecteren op eigen kunnen en handelen, zodat hij zijn toegevoegde waarde binnen een bedrijf of op de arbeidsmarkt kent.

Nine Star Ki is een methode die zelfinzicht en vitaliteit biedt om de juiste kant op te kunnen bewegen. Een vitale medewerker is proactief, betrokken, energiek, heeft toekomstvisie, kent zijn competenties, is fysiek beter belastbaar, mentaal weerbaarder en emotioneel in balans. Uit onderzoek blijkt dat de vitale medewerker 31% meer productief en 3x zo creatief is dan de minder vitale medewerker. Een voordeel voor de medewerker én het bedrijf.

Loopbaancoaching wordt toegepast bij het veranderen van baan, het ontwikkelen van competenties en/of om het werkplezier te vergroten. Door middel van het begeleiden van de client, rekening houdend met de kwaliteiten, wordt gekeken hoe de client op werkgebied het beste tot zijn recht kan komen.

Een oplossingsgerichte manier van coachen past het best bij de vorm van loopbaancoaching met behulp van Nine Star Ki. Een toekomstgerichte manier van coachen met de focus op datgene wat al goed gaat. Het verleden en de leerpunten dienen slechts om inzicht te geven en er van te leren. De coach spreekt de eigen verantwoordelijkheid van de client aan. Hierdoor leert de client meer zelfinzicht te ontwikkelen vanuit kwetsbaarheid en openheid. Zo kan er daadwerkelijk een verandering plaatsvinden. Zeker als er een traject vanuit de werkgever aangevraagd wordt is 100% eigen verantwoordelijkheid nemen een voorwaarde voor een succesvol traject. De “ik moet van mijn baas” houding is trekken aan een dood paard.

Bij loopbaancoaching is het belangrijk om het hele veld in kaart te brengen.
Hiermee bedoelen we 3 peilers:

 • De arbeidsmarkt; wat is de tendens en wat zijn de eisen behorende bij de functie.
 • Competenties, kwaliteiten, valkuilen van de client.
 • Drijfveren, behoeften, wensen en dromen van de client.

De 5 elementen loopbaancyclus

Tijdens de gesprekken doorloopt de coach de voedende 5 elementen cyclus.
Aan de verschillende fases (water, hout, vuur, aarde, metaal) worden specifieke competenties en kwaliteiten gekoppeld, allen gericht op het ontwikkelen van inzicht en eigen verantwoordelijkheid.

De persoonlijke Nine Star Ki cyclus rondmaken is de basis. Hierdoor staat de persoon stevig en authentiek (omarmen van de persoonlijkheid) en zal hij veerkrachtiger met veranderingen om kunnen gaan en met het bedrijf/ zijn loopbaanpad mee kunnen bewegen (de cyclus stromend houden).

Bij Nine Star Ki loopbaancoaching gaat het dan ook niet primair om concrete oplossingen (andere baan, zelfde baan bij een ander bedrijf, zelfde baan in een andere branche), maar om samen met de client het meest energievolte, vitale loopbaanpad te laten ontstaan.
Dit gebeurt door:

 • Het versterken van de sterke punten, de kwaliteiten.
 • Het verbeteren van de minder sterke competenties om uiteindelijk het totale resultaat te verbeteren.
 • De juiste persoon op de juiste plek te matchen.

Enneagram

Veel grote organisaties maken gebruik van het Enneagram om medewerkers te testen. Het enneagram is een eeuwenoud model dat inzicht geeft in 9 persoonlijkheidstypes. Dit model kan 1 op 1 op het Nine star ki profiel gelegd worden. Dat is interessant, omdat het enneagram op basis van een test afgenomen wordt, wat ervoor zorgt dat deze tool beïnvloedbaar is. In tijden van reorganisaties en veranderingen, waarbij banen op het spel staan, kan dit nog wel eens voorkomen. Nine Star Ki is niet te beïnvloeden waardoor de test op bepaalde posities af zou kunnen wijken van de Nine Star Ki cyclus. Het is interessant om deze verschillen te bespreken met de client.

Onderdelen van het loopbaantraject

 • Het versterken van sterke punten en kwaliteiten
  Door het omarmen van het eerste element, het erkennen van het tweede element en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen deze twee elementen, worden de kwaliteiten en competenties versterkt. Deze twee elementen geven ook een beeld welke beroepen het best bij deze persoon past. 
 • Het verbeteren van de competenties
  De ontbrekende elementen in de persoonlijke cyclus staan gelijk aan de competenties die aandacht vragen. Vaak zijn dit zaken die buiten de comfortzone liggen, waar deze persoon geen ervaring mee heeft. Door deze competenties bewust te ontwikkelen krijgt men inzicht en ervaring. Ook is het mogelijk om extra nadruk te leggen op een dieper liggend “probleem”. Stel dat iemand geen grenzen kan stellen (metaal), dan wordt deze persoon ondergedompeld in metaal activiteiten, ook al roept dat in het begin juist weerstand op. 
 • De juiste persoon op de juiste plek
  Door de tool persoon – bedrijfsvergelijking te gebruiken, krijgt men een beeld of de juiste persoon op de juiste plek zit. Men krijgt een beeld of de betreffende persoon tot zijn recht kan komen in de organisatie (authentiek tegenover missie, visie en bedrijfscultuur).
  Bij een conflictsituatie worden de cycli van de betreffende personen naast elkaar gelegd. Zo krijgt men een inzicht in de relatie en kan men zien waar het probleem zit. Door handvatten te geven m.b.t omgang en communicatie met elkaar is het mogelijk om meer begrip voor de ander te krijgen om zo conflicten te kunnen voorkomen. 
 • Beroepsinteresses en zakelijke voorkeur
  Soms heeft een persoon intuïtief een functie gekozen, om zijn cyclus rond te maken, maar is het de vraag of deze functie wel bij die persoon past. Of men is door omstandigheden in een baan/ functie gerold uit pure noodzaak. Ook kan het zijn dat iemand door de omgeving (opvoeding, school, vrienden) een bepaalde richting in gestuurd is. De vraag is dan of deze persoon gelukkig is, of het zijn passie is, of hij hier tot zijn recht komt. Het kan interessant zijn om te ontdekken wat het beste bij de persoon past en hoe dit te organiseren is binnen de organisatie of evt buiten de organisatie. Uiteindelijk is werknemer en werkgever gebaat bij de juiste mensen op de juiste plek. 
 • Wensen, dromen, verlangens
  Met de tool ‘5 elementen loopbaancyclus’ worden de wensen, dromen en verlangens in kaart gebracht en door die cyclus rond te maken kan het eigen loopbaan-ontwikkelproces optimaal doorlopen worden. De eigen regie, zelf verantwoordelijkheid nemen en het krijgen van zelfinzicht, worden hiermee direct aangesproken.